Vapentyp

Provtryck
5 öre vapen
9 öre vapen
12 öre vapen
24 öre vapen
30 öre vapen
50 öre vapen
Vapentyp nytryck och Parisförfalskningar mm
Vapentyp diverse stämplar
Skeppsbrev, skeppsstämplar
Inrikes vapenbrev Sverige och Norge
Vapenbrev till utlandet


Provtryck


4 Sk Banco färgprover 001
Spara

5 öre vapen


5 öre vapen Leverans 1-7 001
Spara

5 öre vapen Leverans 8-9 002
Spara

5 öre vapen Leverans 10-13 003
Spara


5 öre vapen Leverans 13-15 004
Spara

5 öre vapen Leverans 16 005
Spara

5 öre vapen Leverans 17-19 006
Spara


5 öre vapen Leverans 20-26 007
Spara

5 öre vapen Leverans 20-26 008
Spara

5 öre vapen Leverans 25-26 009
Spara


5 öre vapen Leverans 27 010
Spara

5 öre vapen Leverans 27-30 011
Spara

5 öre vapen Leverans 31 012
Spara


5 öre vapen olika positioner Sid 1 013
Spara

5 öre vapen olika positioner Sid 2 014
Spara

5 öre vapen Skruvavdrag och Perforeringsfel 015 Spara


Kuba brevet
Spara

Riga brev
Spara

Ryssland brev
Spara


Storbritanien brev 1865-1869
Spara

Storbritanien via Preussen 1865-1869
Spara

9 öre vapen


9 öre vapen Leverans 1-4 001
Spara

9 öre vapen Leverans 2-4 002
Spara

9 öre vapen Leverans 5 003
Spara


9 öre vapen Leverans 5-8 004
Spara

Cuba brevet
Spara

Ryssland brev St. Petersburg
Spara

12 öre vapen


12 öre vapen Leverans 001
Spara

12 öre vapen Leverans 1-8 002
Spara

12 öre vapen Leverans 6-15 003
Spara


12 öre vapen Leverans 14-15 004
Spara

12 öre vapen Leverans 16-17 005
Spara

12 öre vapen Leverans 18-19 006
Spara


12 öre vapen Leverans 2-8, 12-13 007
Spara

12 öre vapen Leverans 2-15 008
Spara

12 öre vapen Leverans 20 009
Spara


12 öre vapen Leverans 20-30 010
Spara

12 öre vapen Leverans 21-23 011
Spara

12 öre vapen Leverans 21-26 012
Spara


12 öre vapen Leverans 21-31 013
Spara

12 öre vapen Leverans 23 014
Spara

12 öre vapen Leverans 28-30 015
Spara


12 öre vapen Leverans 30 016
Spara

12 öre vapen Leverans 32-34 019
Spara

12 öre vapen Leverans 32 020
Spara


12 öre vapen Leverans 35-37 023
Spara

12 öre vapen Leverans 35-45 024
Spara

12 öre vapen Leverans 37-45 017
Spara


12 öre vapen Leverans 40-45 018
Spara

12 öre vapen Leverans 43 Provplåt 021
Spara

12 öre vapen Leverans 43 Provplåt brev 033
Spara


12 öre vapen Leverans 46 022
Spara

12 öre vapen Leverans 47-87 Ljusblå 029
Spara

12 öre vapen Leverans 47-87 Mörkblå 025
Spara


12 öre vapen Leverans 47-87 Blå 026
Spara

12 öre vapen Leverans 49-75 032
Spara

12 öre vapen Leverans 49-75 027
Spara


12 öre vapen Leverans 88-175 028
Spara

12 öre vapen Leverans 88-175 Blå 030
Spara

12 öre vapen Leverans 88-175 Ljusblå 031
Spara


12 öre vapen Leverans 112-153 034
Spara

12 öre vapen Leverans 112-153 035
Spara

12 öre vapen Leverans 156-166 036
Spara


12 öre vapen Leverans 176-178 037
Spara

12 öre vapen Leverans 176-178 brev 038
Spara

12 öre vapen Huvudtyperna 1-25 044
Spara


12 öre vapen Tillfälliga och konstanta fel sid 1 039 Spara

12 öre vapen Tillfälliga och konstanta fel sid 2 040 Spara

12 öre vapen Tillfälliga och konstanta fel sid 3 041 Spara


12 öre vapen Utropstecknet Plåt 6 pos 53 042 Spara

12 öre vapen Skruvinskav 045
Spara

12 öre vapen Skruvavskav 046
Spara


12 öre vapen Färgfläck vid skölden 047
Spara

12 öre vapen Dubbeltryck och Spegeltryck 043
Spara

12 öre vapen Huvudtyp 20 och 21 048
Spara


12 öre vapen Huvudtyp 22 och 24 049
Spara

12 öre vapen Plåt 1-6 Olika positioner 051
Spara

12 öre vapen Plåt 1 Pos 64 050
Spara


12 öre vapen Plåt 5-6 Olika skruvavdrag 055
Spara

12 öre vapen Plåt 5-6 Olika positioner sid 2 054 Spara

12 öre vapen Plåt 5-6 Olika positioner sid 1 053 Spara


12 öre vapen Plåt 5-6 Skruvavtryck 052
Spara

Vapen Bläckmakuleringar 12 öre Sid 1 003
Spara

Vapen Med Post-Diligence 001
Spara


Brev till Finland Taxerade som inrikes brev 12 Öre 007 Spara

Rekbrev 1869 86 öres porto
Spara

Rekbrev 1871 62 öres porto
Spara

24 öre vapen


24 öre vapen leverans 1-4
Spara

24 öre vapen leverans 001
Spara

24 öre vapen leverans 002
Spara


24 öre vapen leverans 5-8 sid 1
Spara

24 öre vapen leverans 5-8 sid 2
Spara

24 öre vapen leverans 9-10
Spara


24 öre vapen leverans 10-24
Spara

24 öre vapen leverans 16-21
Spara

24 öre vapen leverans 23-24
Spara


24 öre vapen leverans 25-47
Spara

24 öre vapen leverans 26-40 1865
Spara

24 öre vapen leverans 26-40
Spara


24 öre vapen leverans 41-47
Spara

24 öre vapen leverans 48
Spara

24 öre vapen perforeringsfel
Spara


24 öre vapen skruvavtryck
Spara

24 öre Vapen Rekbrev 017
Spara

Canadabrev
Spara


Rekbrev 1869 86 öres porto
Spara

Rekbrev 1869 74 öres porto Rekbrev 1871 62 öresporto Spara

Cuba brevet
Spara


Storbritanien via Preussen 1865-1869
Spara

30 öre vapen


30 öre vapen leverans 1-3
Spara

30 öre vapen Leverans 4-9 003
Spara

30 öre vapen Leverans 4-13 002
Spara


30 öre vapen Leverans 14 004
Spara

30 öre vapen Leverans 15-17 005
Spara

30 öre vapen Leverans 18-28 006
Spara


30 öre vapen Leverans 18-28 008
Spara

30 öre vapen Leverans 29-38 010
Spara

30 öre vapen Leverans 28-30 007
Spara


30 öre vapen Leverans 39-41 009
Spara

30 öre vapen Leverans 42 011
Spara

30 öre vapen Leverans 43 012
Spara


30 öre vapen Olika positioner sid 1 013
Spara

30 öre vapen Perforeringsfel 015
Spara

30 öre vapen Olika positioner sid 2 014
Spara


30 öre Vapen Rekbrev 30 öre 18-3-1872 016
Spara

Canadabrev
Spara

Rekbrev 1869 86 öres porto
Spara


Ryssland brev
Spara

Ryssland brev St. Petersburg
Spara

Storbritanien brev 1865-1869
Spara

50 öre vapen


50 öre vapen Leverans 1-4 001
Spara

50 öre vapen Leverans 2-11 002
Spara

50 öre vapen Leverans 7-10 003
Spara


50 öre vapen Leverans 9 004
Spara

50 öre vapen Leverans 12-18 005
Spara

50 öre vapen Leverans 12-18 006
Spara


50 öre vapen Leverans 19-27 007
Spara

50 öre vapen Leverans 19-28 008
Spara

50 öre vapen Leverans 29 009
Spara


50 öre vapen Perforeringsfel 010
Spara

Canadabrev
Spara

Cuba_brevet
Spara


Rekbrev 1869 86 öres porto
Spara

Rekbrev 1869, 74 öres porto, Rekbrev 1871, 62 öresporto Spara

Ryssland brev St. Petersburg
Spara


Storbritanien via Preussen 1865-1869
Spara

USA_brev
Spara

Vapentyp nytryck och Parisförfalskningar mm


Vapen 1883 års Nytryck 001
Spara

Liggande lejon Provtryck mm 002
Spara

Vapen 1963 års Nytryck 002
Spara


Vapen Parisförfalskningar 003
Spara

Vapen Marginalvattenmärke linje 004
Spara

Vapentyp diverse stämplar


Vapen Med Post-Diligence 001
Spara

Vapen Bläckmakulering 5, 24 och 30 öre 002
Spara

Vapen Bläckmakuleringar 12 öre Sid 1 003
Spara


Vapen Bläckmakuleringar med datum 5 och 12 öre Sid 1 004 Spara

Vapen Svenska Postkontoret i Hamburg 005
Spara

Skeppsbrev, skeppsstämplar


Vapen Postångaren Uddevalla 004
Spara

Vapen Postångfartyget Oscar 003
Spara

Vapen Prinds Carl och Dalslands kanal 001
Spara


Vapen Bläckmakulering 5, 24 och 30 öre 002
Spara

Inrikes vapenbrev Sverige och Norge


24 öre Vapen Rekbrev 017
Spara

30 öre Vapen Rekbrev 30 öre 18-3-1872 016
Spara

Rekbrev 1869 86 öres porto
Spara


Rekbrev 1869 74 öres porto Rekbrev 1871 62 öresporto Spara

Brev till Norge Arendal 1871 Christiania 1872 Spara

Vapenbrev till utlandet


Brev till Danmark Köpenhamn 1860
Spara

Brev till Danmark Köpenhamn 1859
Spara

Brev till Danmark Köpenhamn 1867 och 1869
Spara


Brev till Danmark Fredriksborg 1874 Köpenhamn 1862 Spara

Brev till Danmark Köpenhamn 1868 och 1865
Spara

Brev till Danmark Köpenhamn 1869 och 1870 Närporto Spara


Brev till Danmark Köpenhamn 1866 och med dansk nummerstämpel Spara

Brev till Finland Uleåborg 1864, Björneborg 1872 Spara

Brev till Finland 30 och 60 öre lösen 10 o 20 Kopek 006 Spara


Brev till Finland Christinestad 1858
Spara

Ryssland brev St. Petersburg
Spara

Riga brev
Spara


Ryssland brev
Spara

Brev till Bryssel 1872
Spara

Brev till Spanien Cadiz och Alicante 1859
Spara


Brev till Frankrike St. Peray 1867 Caen 1867
Spara

Brev till Frankrike Paris 1859 Amiens 1866
Spara

Brev till Paris 1872 Klipp 1872
Spara


Brev till Holland Amsterdam 1868 och Haag 1867 Spara

Brev till Holland Amsterdam 1856
Spara

Post till Italien via Preussen och Schweiz
Spara


Brev till Schweiz Geneve 1872
Spara

Brev till Schweiz via Tyskland 1869 och 1867 Spara

Brev till Schweiz Neuchatel 1868
Spara


Brev till Schweiz Bern 1879
Spara

Brev till England London 1860 Porto 108 öre 017 Spara

Storbritanien via Preussen 1865-1869
Spara


Brev 50 öre felaktigt frankerat brev 015
Spara

Storbritanien brev 1865-1869
Spara

Brev till England London 1869, London 1869
Spara


Brev till England London 1869 och 1870 4x12 öre Spara

Brev till England London 1870 London 1870
Spara

Brev till England London 1870, London 1869
Spara


Brev till England London 1869, London 1871
Spara

Brev till England London 1869, London 1872
Spara

Brev till England London 1870, London 1872
Spara


Brev till Tyskland München 1859, Nürnberg 1862 Spara

Brev till Tyskland Hamburg 1864, Kiel Holstein (Danmark) 1863 Spara

Brev till Tyskland Hamburg 1871
Spara


Brev till Tyskland Hamburg 1864, Kiel Holstein (Danmark) 1863 Spara

Canadabrev
Spara

Kuba brevet
Spara