Styrelse och revisorer

Stiftelsens styrelse består av Carl Aspegren (ordförande), Jan-Olof Ljungh (vice ordförande), Tomas Bjäringer, Thomas Sivhed (kassör) och Mats Gustafsson.

Tomas Bjäringer nominerades av Sigge Ringström som självskriven ledamot med rätt att själv utse sin efterträdare och att välja ytterligare en ledamot i styrelsen (för närvarande Thomas Sivhed). Övriga tre ledamöter är valda av Trelleborgs Filatelist Sällskap, som också utser stiftelsens två revisorer, för närvarande Rolf Skog och Peter Wittsten. Alla är valda för åren 2012-2013.


Adresser

Carl Aspegren, Ekevägen 40, 231 36 Trelleborg
Tel: 0410-670 30, 0410-158 05
E-post: carl.aspegren@trelleborg.com, carl.aspegren@telia.com

Jan-Olof Ljungh, Falsterbovägen 100, 239 40 Falsterbo
Tel: 040-47 31 55, 0739- 47 31 01
E-post: janolof.ljungh@gmail.com

Tomas Bjäringer, 74 bis, Boulevard Maurice Barrès, FR-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrike
Tel: +33-1 47 38 28 44, +33-1 47 38 63 23, 0733-20 83 03

Thomas Sivhed, Morellvägen 6, 231 38 Trelleborg
Tel: 0410-403 65
E-post: sivhed.thomas@bredband.net

Mats Gustafsson, Andersgatan 5 C, 215 67 Malmö
Tel: 040-96 85 50
E-post: mats.gustafsson14@comhem.se