Styrelse och revisorer

Stiftelsens styrelse består av Jan-Olof Ljungh (ordförande), Sven-Börje Ewers (vice ordförande), Tomas Bjäringer,
Thomas Sivhed (sekreterare) och Fredrik Ydell.

Tomas Bjäringer nominerades av Sigge Ringström som självskriven ledamot med rätt att själv utse sin efterträdare och att välja ytterligare en ledamot i styrelsen (för närvarande Thomas Sivhed). Övriga tre ledamöter är valda av Trelleborgs Filatelist Sällskap, som också utser stiftelsens två revisorer, för närvarande Rolf Skog och Peter Wittsten. Alla är valda för åren 2012-2013.


Adresser

Jan-Olof Ljungh, Falsterbovägen 100, 239 40 Falsterbo
Tel: 040-47 31 55, 0739- 47 31 01
E-post: janolof.ljungh@gmail.com

Sven-Börje Ewers, Norra Promenaden 3 C LGH 1101, 222 40 Lund
Tel: 070-241 51 70
E-post: sven-borje.ewers@med.lu.se

Tomas Bjäringer, Bältgatan 2, 114 59 Stockholm

Thomas Sivhed, Morellvägen 6, 231 38 Trelleborg
Tel: 0410-403 65
E-post: sivhed.thomas@bredband.net

Fredrik Ydell, Kalkstensvägen 11 A lgh 1501, 216 32 Limhamn
Tel: 0104-55 36 36
E-post: Fredrik.Ydell@gfk.com