Påtryck på Gustav V

Varianter


Varianter


12 på 25 öre omvant övertryck
Spara

12 på 65 öre förskjutet övertryck
Spara

Påtrycksvarianter 003
Spara