Skillingserien

Skilling banco serien, provtryck
3 skilling banco
4 skilling banco
6 skilling banco
8 skilling banco
24 skilling banco
Diverse stämplar
Skilling banco nytryck


Skilling banco serien, provtryck


Skilling Banco serie 002
Spara

Skilling Banco serie 001
Spara

3 skilling banco


3 Sk Banco Ljust blåaktigt grön lev 1-3
Spara

3 Sk Banco Blåaktigt grön lev 1-3
Spara

3 Sk Banco Blågrön lev 4
Spara


Brev 1858 med 3, 4 och 24 Sk Banco
till Nice Italien Spara

Brev med bl a 3 Sk Banco till Tyskland
Spara

4 skilling banco


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 1 007
Spara

4 Skilling Banco Leverans 1 008
Spara


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 1, 2 001
Spara

4 Skilling Banco Leverans 1 002
Spara


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 004
Spara

4 Skilling Banco Leverans 1, 2 006
Spara

4 Skilling Banco Leverans 3 004
Spara


4 Skilling Banco Leverans 3 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 3 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 3 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 4 001
Spara

4 Skilling Banco Leverans 4 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 4 003
Spara


4 Skilling Banco Leverans 4 004
Spara

4 Skilling Banco Leverans 5 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 5 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 5 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 5 004
Spara

4 Skilling Banco Leverans 6 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 6 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 6 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 6 004
Spara


4 Skilling Banco Leverans 6 005
Spara

4 Skilling Banco Leverans 6 006
Spara

4 Skilling Banco Leverans 6 007
Spara


4 Skilling Banco Leverans 6 008
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 7 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 004
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 006
Spara


4 Skilling Banco Leverans 7 007
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 008
Spara

4 Skilling Banco Leverans 7 009
Spara


4 Skilling Banco Leverans 7 005
Spara

4 Skilling Banco Leverans 8 001
Spara

4 Skilling Banco Leverans 8 004
Spara


4 Skilling Banco Leverans 8 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 8 006
Spara

4 Skilling Banco Leverans 8 003
Spara


4 Skilling Banco Leverans 8 005
Spara

4 Skilling Banco Leverans 8 007
Spara

4 Skilling Banco Leverans 9 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 9 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 9 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 9-10 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 9-10 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 9-10 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 10 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 10 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 10 003
Spara

4 Skilling Banco Leverans 11 001
Spara


4 Skilling Banco Leverans 11 002
Spara

4 Skilling Banco Leverans 11 003
Spara

4 Sk. Gråultramarin Plåtuppsättning 3, 4
Spara


4 Sk. Mörkt ultramarinaktigt grå
Spara

Ultramaringrå utflutet bottentryck
Spara

4 Sk. turkos sid 1
Spara


4 Sk. Ljust gråblå utflutet bottentryck
Spara

4 Sk. Banco lev 12 001
Spara

4 Sk. Banco Leverans 12 002
Spara


4 Sk. Banco Leverans 12 002
Spara

4 Sk. Banco Leverans 12 003
Spara

4 Sk. Banco Leverans 12 Brev 001
Spara


4 Sk. Banco lev 13 001
Spara

4 Sk. Banco lev 13 008
Spara

4 Sk. Banco lev 13 002
Spara


4 Sk. Banco lev 13 005
Spara

4 Sk. Banco lev 13 003
Spara

4 Sk. Banco lev 13 004
Spara


4 Sk. Banco lev 13 006
Spara

4 Sk. Banco lev 13 007
Spara

4 Sk. Banco lev 14 001
Spara


4 Sk. Banco lev 14 001
Spara

4 Sk. Banco spegeltryck 001
Spara

4 Sk. Banco cirkelstämplar 001
Spara


4 Sk. Banco cirkelstämplar 002
Spara

4 Sk. Banco cirkelstämplar 003
Spara

4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 001
Spara


4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 002
Spara

4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 003
Spara

4 Sk. Banco blackmakulering 004
Spara


4 Sk Banco skeppsbrev lev 001
Spara

6 skilling banco


6 Sk. Banco lev 1-2 001
Spara

6 Sk. Banco lev 3 001
Spara

6 Sk. Banco lev 4 001
Spara


6 Sk. Banco lev 5-6 001
Spara

Brev med bl a 3 Sk. Banco till Tyskland 003
Spara

24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Spara

8 skilling banco


8 Sk. Banco lev 1-2 001
Spara

8 Sk. Banco lev 3 001
Spara

8 Sk. Banco lev 3 002
Spara


8 Sk. Banco lev 4 001
Spara

8 Sk. Banco lev 4-5 001
Spara

8 Sk. Banco lev 6 001
Spara


8 Sk. Banco lev 7 001
Spara

8 Sk. Orangegul utflutet tryck medeltj. papper
Spara

8 Sk. Orange-orangegul medeltj. papper
Spara


24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Spara

24 skilling banco


24 Sk. Tunt papper matt ljusröd-svagt brunaktigt röd Spara

24 Sk. Brev till Frankrike och Rek dubbelt porto 002 Spara

24 Sk. Tunt papper orangeröd tätt bottentryck
Spara


24 Sk. Leverans 7 och 8 001
Spara

24 Sk. Banco lev 9 001
Spara

Brev 1858 med 3, 4 och 24 Sk Banco till Nice Italien Spara


24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Spara

Diverse stämplar


4 Sk Banco lokalbrev
Spara

4 Sk Banco skeppsbrev lev 001
Spara

4 Sk. Banco stjärnstämplar 001
Spara


4 Sk Banco norsk riststämpel 001
Spara

4 Sk. Banco engelska avstpl 001
Spara

4 Sk. Banco sena avstämplingar 001
Spara

Skilling banco nytryck


3 Sk. Banco Nytryck 001
Spara

3 Sk. Banco Nytryck 002
Spara

4 Sk. Banco Nytryck 003
Spara


6 Sk. Banco Nytryck 004
Spara

8 Sk. Banco Nytryck 005
Spara

24 Sk. Banco Nytryck 006
Spara


3-24 Sk. Banco Nytryck 1868 stämplade märken 010 Spara

3-24 Sk. Banco Nytryck varianter 007
Spara

3-24 Sk. Banco Nytryck 1885 Provtryck 008
Spara


3-24 Sk. Banco Förfalskningar 009
Spara