Coat of arms Type I, Skilling Banco

Skilling Banco, Proofs
3 Skilling Banco
4 Skilling Banco
6 Skilling Banco
8 Skilling Banco
24 Skilling Banco
Coat of Arms Skilling Banco cancellations
Skilling Banco reprints


Skilling Banco, Proofs


Skilling Banco serie 002
Save

Skilling Banco serie 001
Save

3 Skilling Banco


3 Sk Banco Ljust blåaktigt grön lev 1-3
Save

3 Sk Banco Blåaktigt grön lev 1-3
Save

3 Sk Banco Blågrön lev 4
Save


Brev 1858 med 3, 4 och 24 Sk Banco
till Nice Italien Save

Brev med bl a 3 Sk Banco till Tyskland
Save

4 Skilling Banco


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 1 007
Save

4 Skilling Banco Leverans 1 008
Save


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 1, 2 001
Save

4 Skilling Banco Leverans 1 002
Save


4 Skilling Banco Leverans 1, 2 004
Save

4 Skilling Banco Leverans 1, 2 006
Save

4 Skilling Banco Leverans 3 004
Save


4 Skilling Banco Leverans 3 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 3 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 3 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 4 001
Save

4 Skilling Banco Leverans 4 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 4 003
Save


4 Skilling Banco Leverans 4 004
Save

4 Skilling Banco Leverans 5 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 5 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 5 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 5 004
Save

4 Skilling Banco Leverans 6 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 6 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 6 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 6 004
Save


4 Skilling Banco Leverans 6 005
Save

4 Skilling Banco Leverans 6 006
Save

4 Skilling Banco Leverans 6 007
Save


4 Skilling Banco Leverans 6 008
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 7 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 004
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 006
Save


4 Skilling Banco Leverans 7 007
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 008
Save

4 Skilling Banco Leverans 7 009
Save


4 Skilling Banco Leverans 7 005
Save

4 Skilling Banco Leverans 8 001
Save

4 Skilling Banco Leverans 8 004
Save


4 Skilling Banco Leverans 8 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 8 006
Save

4 Skilling Banco Leverans 8 003
Save


4 Skilling Banco Leverans 8 005
Save

4 Skilling Banco Leverans 8 007
Save

4 Skilling Banco Leverans 9 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 9 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 9 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 9-10 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 9-10 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 9-10 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 10 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 10 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 10 003
Save

4 Skilling Banco Leverans 11 001
Save


4 Skilling Banco Leverans 11 002
Save

4 Skilling Banco Leverans 11 003
Save

4 Sk. Gråultramarin Plåtuppsättning 3, 4
Save


4 Sk. Mörkt ultramarinaktigt grå
Save

Ultramaringrå utflutet bottentryck
Save

4 Sk. turkos sid 1
Save


4 Sk. Ljust gråblå utflutet bottentryck
Save

4 Sk. Banco lev 12 001
Save

4 Sk. Banco Leverans 12 002
Save


4 Sk. Banco Leverans 12 002
Save

4 Sk. Banco Leverans 12 003
Save

4 Sk. Banco Leverans 12 Brev 001
Save


4 Sk. Banco lev 13 001
Save

4 Sk. Banco lev 13 008
Save

4 Sk. Banco lev 13 002
Save


4 Sk. Banco lev 13 005
Save

4 Sk. Banco lev 13 003
Save

4 Sk. Banco lev 13 004
Save


4 Sk. Banco lev 13 006
Save

4 Sk. Banco lev 13 007
Save

4 Sk. Banco lev 14 001
Save


4 Sk. Banco lev 14 001
Save

4 Sk. Banco spegeltryck 001
Save

4 Sk. Banco cirkelstämplar 001
Save


4 Sk. Banco cirkelstämplar 002
Save

4 Sk. Banco cirkelstämplar 003
Save

4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 001
Save


4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 002
Save

4 Sk. Banco fyrkantsstämplar 003
Save

4 Sk. Banco blackmakulering 004
Save


4 Sk Banco skeppsbrev lev 001
Save

6 Skilling Banco


6 Sk. Banco lev 1-2 001
Save

6 Sk. Banco lev 3 001
Save

6 Sk. Banco lev 4 001
Save


6 Sk. Banco lev 5-6 001
Save

Brev med bl a 3 Sk. Banco till Tyskland 003
Save

24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Save

8 Skilling Banco


8 Sk. Banco lev 1-2 001
Save

8 Sk. Banco lev 3 001
Save

8 Sk. Banco lev 3 002
Save


8 Sk. Banco lev 4 001
Save

8 Sk. Banco lev 4-5 001
Save

8 Sk. Banco lev 6 001
Save


8 Sk. Banco lev 7 001
Save

8 Sk. Orangegul utflutet tryck medeltj. papper
Save

8 Sk. Orange-orangegul medeltj. papper
Save


24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Save

24 Skilling Banco


24 Sk. Tunt papper matt ljusröd-svagt brunaktigt röd Save

24 Sk. Brev till Frankrike och Rek dubbelt porto 002 Save

24 Sk. Tunt papper orangeröd tätt bottentryck
Save


24 Sk. Leverans 7 och 8 001
Save

24 Sk. Banco lev 9 001
Save

Brev 1858 med 3, 4 och 24 Sk Banco till Nice Italien Save


24 Orangeaktigt röd Leverans 6 001
Save

Coat of Arms Skilling Banco cancellations


4 Sk Banco lokalbrev
Save

4 Sk Banco skeppsbrev lev 001
Save

4 Sk. Banco stjärnstämplar 001
Save


4 Sk Banco norsk riststämpel 001
Save

4 Sk. Banco engelska avstpl 001
Save

4 Sk. Banco sena avstämplingar 001
Save

Skilling Banco reprints


3 Sk. Banco Nytryck 001
Save

3 Sk. Banco Nytryck 002
Save

4 Sk. Banco Nytryck 003
Save


6 Sk. Banco Nytryck 004
Save

8 Sk. Banco Nytryck 005
Save

24 Sk. Banco Nytryck 006
Save


3-24 Sk. Banco Nytryck 1868 stämplade märken 010 Save

3-24 Sk. Banco Nytryck varianter 007
Save

3-24 Sk. Banco Nytryck 1885 Provtryck 008
Save


3-24 Sk. Banco Förfalskningar 009
Save