Surcharge on Gustav V in Medallion

Varieties


Varieties


12 på 25 öre omvant övertryck
Save

12 på 65 öre förskjutet övertryck
Save

Påtrycksvarianter 003
Save